Zakończenie roku szkolnego będzie przebiegać z zachowaniem zasad i procedur dotyczących COVID-19.

I tura

klasy I - IV godzina 9.00 - 9.30 na sali gimnastycznej następnie spotkanie z wychowawcami klas.

II tura

klasy V - VIII godzina 10.00 - 10.30 na sali gimnastycznej następnie spotkanie z wychowawcami klas.

O godzinie 10.00 planowane jest zasadzenie pamiątkowego drzewa przez uczniów kończących szkołę.

 

W budynku szkoły uczniowie przebywają pod opieką wychowawców (bez osób towarzyszących). Po rozdaniu świadectw i nagród wychowawcy klas 1-3 odprowadzają dzieci do rodziców.