Dnia 26.06 odbędzie się zakończenie roku szkolnego. Wychowawcy będą wydawali świadectwa  rodzicom i uczniom w następujący sposób:

Klasa

Wychowawca

Miejsce

Godzina

I

Renata Ochał

Wejście od ul. Kończyckiej

9.00-9.15

II

Kazimiera Siara

Wejście od ul. Szkolnej

9.00-9.15

IIIa

Elżbieta Garbacz

Wejście od ul. Kończyckiej

 9.15- 9.25

IIIb

Ewelina Szoja

Wejście od ul. Szkolnej

9.15- 9.30

IVa

Anna Wiche

Wejście od ul. Kończyckiej

9.25-9.35

IVb

Agnieszka Dudzik

Wejście od ul. Szkolnej

9.30-9.40

Va

Alina Szałęga

Wejście od ul. Kończyckiej

9.35-10.50

Vb

Longina Sądej

Wejście od ul. Szkolnej

9.40-10.55

VI

Ewa Zygmunt

Wejście od ul. Kończyckiej

10.50- 11.05

VII

Zyta Kwiecień

Wejście od ul. Szkolnej

10.55- 11.10

VIII

Barbara Makowiecka

Wejście od ul. Kończyckiej

11.05- 11.20

Klasy I-VII

dla wszystkich, którzy nie odebrali w swoim terminie.

Andrzej Grębski

Grażyna Koszałka

Wejście od ul. Szkolnej

11.15-12.15

 

Uczniowie i ich rodzice proszeni są o zachowanie odpowiedniego 1,5-2 m dystansu społecznego. Niezbędne jest posiadanie maseczki lub przyłbicy oraz własnego długopisu do potwierdzenia podpisem odbioru dokumentacji.

Odbiór świadectwa w innym terminie lub formie należy uzgodnić telefonicznie z sekretariatem szkoły.